Monday, October 10, 2016

ေတာအုပ္ေလးအတြက္မိတ္ဆက္စကား


ူတစ္ေယာက္ခ ် င္း ဆီမွာ သူ႕အတြက္သာ ကိုယ္ပိုင္ေတာတစ္အုပ္ေတာ့ရွိလိမ့္မေပါ့။
ဤကဲ့သို႔တခါတရံေတြးပါတယ္။
ကိယ့္ဆီ ရွိ တဲ့ ေတာတစ္အုပ္ကိုမ ွ် ၿခင္းဟာတစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္ သူ႕ေတာအုပ္ကေလးကို
သတိတရၿဖစ္ေစမလား လို႕လည္းစဥ္းစားပါတယ္။

ပီးေတာ့ လည္း ၂ဝဝ၂ - ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ေတြတုန္းက စလုပ္ၿဖစ္တာေလးေတြကို
ဆက္လုပ္ဖို႕စိတ္ကူးေပါက္လာတာလဲပါပါတယ္။

ေတာအုပ္ေလးထဲ လမ္းေလ ွ် ာက္တယ္ဆိုတာကလည္း ဟိုေငးဒီေငး၊ ဟိုေတြးဒီေတြးေပါ့။
ရည္ရြယ္ခ ် က္ရယ္လုိ႕လည္း မ ် ား မ ် ား မရွိလွပါဘူး။အပ ် င္းေၿပ၊ အၿငီးေၿပသေဘာေပါ့။ 

ေန႕ဥ္ဘဝရဲ႕ထံုထိုင္းထိုင္းၿဖစ္လာရမႈကို သစ္ရြက္ေတြၾကားကေလတိုးသံေတြထဲမွာ 
ေပ ် ာ က္ေအာင္လုပ္ၾကည့္ရင္း ၊ အပိုင္းအစေလးေတြမ ်ားမ ်ားလာတာကို စုစည္းမ ွ် ေဝတာပါပဲ။

အေလးအနက္ေတြလဲပါ ၊ ကစားတာေတြလဲပါ ၊ အၿမဲတမ္းေၿပာင္းေနတဲ့ သိစိတ္အ မ ွ် င္တန္းၾကီးထဲက
ေတာက္တိုမယ္ရေတြပဲဆိုပါေတာ့။

No comments:

Post a Comment