Friday, May 12, 2017

POT Bagan

ဆရာေပၚဦးသက္ရဲ႕ပန္းခ ်ီကားကုိ low poly နဲ႕ၿပန္လုပ္ၾကည့္တာပါပဲ။သူ႕ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းမႈကိုေတာ့ဘယ္လိုမွ
မွီဖို႕မရွိပါ။တကယ့္တကယ္တမ္း low poly art ရဲ႕ ရိုးရွင္းတဲ့ အလွ နဲ႕ design ဘက္ကိုအားၿပဳတဲ့ ဖြဲ႕စည္းမႈ
မ ်ိဳးကုိ POT က အမ ်ားၾကီးလုပ္ၿပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

No comments:

Post a Comment