Wednesday, July 5, 2017

A Nap

ေရေဆးကိုေနာက္ဆံုးေရးၿဖစ္ထားတာ ၂ဝ၁၂ ေလာက္ကပဲ။အဲဒီတုန္းက ေရးၿဖစ္တာတခ ်ိဳ႕ကို ေႏြဦးအလြန္ၿပပြဲမွာထည့္ၿပၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ခုကေတာ့ ၂ဝ၁၇ မွာတစ္ေခါက္ၿပန္ေရးၿဖစ္တာပါ။ဒီတစ္ေခါက္စိတ္ၿပန္လည္တဲ့အခ ်ိန္မွာေတာ့ကုိယ္ေရးခ ်င္၊ေရးႏုိင္တဲ့ ပံုစံကိုအရင္ကထက္စာရင္ပုိသိလာတယ္ေၿပာရမွာပဲ။ဖတ္ၿပီးေလ့က ်င့္ဖို႕သင့္ေတာ္တဲ့စာအုပ္ေတြလဲ
ေတာ္ေတာ္ရခဲ့ၿပီ။ဒီတစ္ပံုကေတာ့ အဲဒီစာအုပ္ေတြထဲကေလ့က ်င့္ခန္းတစ္ခုပါပဲ။

No comments:

Post a Comment