Friday, September 29, 2017

My Boy_DD

ငယ္ငယ္ကပန္းခ ်ီသင္ေတာ့ စသင္တဲ့လက္ရာေလးေတြကိုလူၾကီးေတြကိုၿပရင္ ခပ္ မ ်ားမ ်ားရတဲ့မွတ္ခ ်က္
ကေတာ့ တူလဲမတူဘူးဆိုတာပါပဲ။ လူပံုဆြဲရင္တူရမယ္ဆိုတာ ကိုယ္ေတြဆီကသူေတြ လူပံုကိုၾကည့္ရင္ေပး
တဲ့မွတ္ ခ ်က္ပါပဲ။ ေတာ္ေတာ္ေလးဆြဲတတ္လာလို႕ ဆြဲတိုင္းတူလာတဲ့ အခါ ဘယ္သူမွ ဘာမွထပ္ေၿပာရန္
မရွိၾကေတာ့ပါ။ဆြဲတဲ့သူကိုယ္တိုင္ေတာင္တူေအာင္လုပ္ရတာပ ်င္းလာတာပါပဲ။ဒီမွာေတာ့ ဘယ္ဘက္ၿခမ္းကို က ်ေနတဲ့ အလင္းရယ္၊တမင္လုပ္တာမဟုတ္ပဲ သူ႕ဟာသူၿဖစ္သြားတဲ့ pose ေလးရယ္
ကုိ ရေအာင္လုပ္ၾကည့္တာပါပဲ။သားအတြက္လည္းအမွတ္တရေပါ့။

No comments:

Post a Comment