Saturday, October 21, 2017

တန္ေဆာင္တိုင္ည

တန္ေဆာင္တိုင္အမွတ္တရေပါ့။မီးပန္းေတြကိုဒီထက္ပိုၿပီး soft ၿဖစ္ေအာင္ေရးႏုိင္ရင္ပိုေကာင္းမွာပဲလို႕
ထင္ပါတယ္။ညေကာင္းကင္ကလည္းေရးရခက္တဲ့အထဲပါတယ္။လႈပ္ရွားမႈေလးေတာ့ပါေအာင္ေရးႏုိင္ခဲ့
တယ္ထင္မိပါတယ္။Canson စကၠဴဟာေမ ်ာေရးဖို႕ေတာ့ အခ ်ိန္အဆေတာ္ေတာ္လိုတယ္။

No comments:

Post a Comment