Thursday, November 2, 2017

စိန္နားပန္

သူငယ္ခ ်င္းတစ္ေယာက္ ၂၀၁၇ ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တုိင္မွာရုိက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုကိုေရးတာပါ။ထံုးစံအတိုင္းအေသးစိတ္လို႕မရ။အေရာင္နဲ႕အလင္းကိုကစားရတာပါပဲ။စုတ္ခ်က္
ေတြကိုတြက္ေရးတဲ့အက ်င့္ေတာ္ေတာ္လုပ္ရဦးမယ္။အရမ္းမၾကိဳက္ေပမယ့္အမွတ္တရပါပဲ။

No comments:

Post a Comment