Saturday, November 25, 2017

For photos or for water

ဓါတ္ပံုရုိက္သူ၊ဆရာဝန္၊ပရဟိတလုပ္ေနသူ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပံုပါပဲ။အညာဖက္ကရြာေတြမွာ
အဝီစိတြင္းေတြလုိက္တူးေပးေနေလရဲ႕။ပတ္ဝန္းက ်င္တစ္ခုလံုးပူေနတဲ့အရသာကိုရေအာင္ၾကိဳးစားတာပါပဲ။
သစ္ကုိင္းေတြေရးထားတာ မဆိုးဘူးထင္မိတယ္။ကင္မရာလြယ္ထားၿပီး အေတြးနက္တတ္သူ သူ႕သဘာဝ
ကိုမိဖို႕လည္းၾကိဳးစားၾကည့္တယ္။

No comments:

Post a Comment