Thursday, April 5, 2018

After a night shower

စိတ္ေတြမအားလပ္လို႕ ပံုမေရးခ်င္တာၾကာေပါ့။ဒီမနက္ ဆိုက္ကားေပၚကပိေတာက္ကိုေတြ႕ရင္းေရးၿဖစ္
သြားတာပါပဲ။သၾကၤန္mood ေလးနဲနဲရမလားလို႕။

No comments:

Post a Comment